Måned: april 2018

4 ENERGIEN I KROPPEN: CHAKRA

LIVSENERGIEN I KROPPEN – CHAKRAENE –   LA IKKE ORD SKAPE UNØDVENDIG AVSTAND Man bruker ofte ordet «chakra» når man skal forklare energisystemet i kroppen. I likhet med ordet «healing» som jeg forklaret i et tidligere innlegg, så er «chakra» et ord som gjør enkelte folk skremte. For noen resulterer det i at de automatisk lukker ørene for hva som så blir presentert for dem – de ikke vet hvordan de skal angripe ordet og vil derfor ikke høre mer om temaet. Den kjente og dypt respekterte norske legen Audun Myskja tar opp tematikken i å bruke ord som for noen skaper mentale sperrer, og sier at det kan være lurt å tenke over hvordan man ordlegger seg. Jeg har selv merket at med en gang jeg bruker slike ord skaper jeg en avstand til enkelte jeg snakker med. Derfor vil jeg bruke litt tid på å forklare ordet «chakra», slik at jeg ikke lar selve ordet skape en unødvendig avstand til informasjonen jeg presenterer. Jeg ønsker ikke du skal gå glipp av verdifull kunnskap …

DANCE WITH ME

  Run away with me, in the night, when no one can see us but the stars. Let us run away from mediocre minds, to the place where we can be free. One step forward, to steps back. It is almost like we dance together in life, trying to find a foothold… Maybe we do? Come dance with me for real! Let go off all the worries and fears, tear down the walls for a moment in total freedom – naked for a other person to see. I will do the same for you, in the deepest respect. Let our bodies melt together and dance with me until the morning rises – excitement, frustration, tears, laughter, sexuality, vulnerability. Let our bodies move together holding the weakness and strenghts of each other, listening, trying, failing, falling together till we know we are in mutual understanding – finding the perfect rhytm of our bodies to the stage where all doubt is gone. To where we know the next step without speaking. To where we know we hold …