År: 2018

«KAN DU HA KURS I LYDTERAPI»?

Det er flere som har spurt meg om jeg kan holde helgekurs e.l. i lydterapi med krystallboller, og siden det er flere som har spurt meg tenkte jeg at det er greit å skrive litt om hvorfor jeg velger å ikke ha det. Da jeg hørt om lydterapi med krystallboller første gang ble jeg veldig fasinert, og ønsket å vite mer om dette spennende feltet. Jeg bestemte meg raskt for å ta en utdannelse med spesialisering i krystallboller, fordi jeg virkelig ønsket å drive med dette på et profesjonelt nivå og ville ha et solid grunnlag før jeg begynte med klientarbeid. I løpet av utdannelsen som jeg brukte 1 ½ år på lærte jeg mye og grundig om hva lydterapi innebærer som behandlingsform, men også hvordan være en god terapeut/coach. Å håndtere og følge opp klienter på en god måte er en viktig del av behandlingsforløpet, og det finnes etiske lover og retningslinjer om taushetsplikt o.l., og ellers hvordan man skal forholde seg til klientarbeid. Lydterapi med krystallboller er også en behandlingsmetode som kan ha …

6 HVILKE EFFEKTER KAN LYDTERAPI MED KRYSTALLBOLLER HA?

I dag kommer siste innlegg i en serien på 6, hvor jeg har tatt for meg ulike tema innen lydterapi som jeg mener er viktig for å kunne danne seg et godt helhetsinntrykk av hva denne behandlingsformen innebærer og tilbyr. Dette har vært et meget nitidig og omfattende arbeid med mange timer og tekopper foran pcen, men et viktig arbeid for meg. Tanken bak dette var at i en verden av stadig voksende informasjonsmengder og til tider ymse kildehenvisninger, så ville jeg samle den viktigste informasjonen fra lærebøker og forskning jeg selv har lest, og som jeg mener gir et godt innblikk i hva lydterapi er. Som profesjonell lydterapeut er det viktig å merke seg at jeg ikke kan gå ut og garantere at lydterapien har den effekten som beskrives under. Det er mange faktorer som spiller inn i fht. eventuell effekt og progresjon, men alt jeg skriver er støttet opp av eldre og nyere forskning på området og lærebøker jeg har lest i studietiden og funnet på egen hånd, da jeg tørster etter å …

5 HVORFOR BLIR VI SYKE?

HVORFOR BLIR VI SYKE? I dagens innlegg skal jeg ta for meg hva som kan føre til at vi blir syke. Dette henger tett sammen med energien i kroppen vår. «Disease» er det engelsk ordet for sykdom og om man deler ordet i to «dis-ease» betyr dette dis-harmoni, altså at det er mangel på harmoni i kroppen. Dette bringer meg videre inn på dagens tema, nemlig ubalanse i energisystemet. Nå vi er friske, glade, lykkelige og fulle av energi, flyter energien i kroppen vår fritt og uforstyrret. Vi sier gjerne at vi er «fulle av energi». Andre ganger er vi gjerne triste, deprimerte, syke og har lite energi. Da sier vi gjerne at vi har «lite energi». Det jeg synes er interessant med dette er at vi mennesker er ganske gode til å kjenne på hvor lite eller mye energi vi har i kroppen til enhver tid, men det som slår meg som merkelig er at mange av oss gjerne ikke forsøker å gå i dybden får å finne ut hva som er den egentlige …

4 ENERGIEN I KROPPEN: CHAKRA

LIVSENERGIEN I KROPPEN – CHAKRAENE –   LA IKKE ORD SKAPE UNØDVENDIG AVSTAND Man bruker ofte ordet «chakra» når man skal forklare energisystemet i kroppen. I likhet med ordet «healing» som jeg forklaret i et tidligere innlegg, så er «chakra» et ord som gjør enkelte folk skremte. For noen resulterer det i at de automatisk lukker ørene for hva som så blir presentert for dem – de ikke vet hvordan de skal angripe ordet og vil derfor ikke høre mer om temaet. Den kjente og dypt respekterte norske legen Audun Myskja tar opp tematikken i å bruke ord som for noen skaper mentale sperrer, og sier at det kan være lurt å tenke over hvordan man ordlegger seg. Jeg har selv merket at med en gang jeg bruker slike ord skaper jeg en avstand til enkelte jeg snakker med. Derfor vil jeg bruke litt tid på å forklare ordet «chakra», slik at jeg ikke lar selve ordet skape en unødvendig avstand til informasjonen jeg presenterer. Jeg ønsker ikke du skal gå glipp av verdifull kunnskap …

DANCE WITH ME

  Run away with me, in the night, when no one can see us but the stars. Let us run away from mediocre minds, to the place where we can be free. One step forward, to steps back. It is almost like we dance together in life, trying to find a foothold… Maybe we do? Come dance with me for real! Let go off all the worries and fears, tear down the walls for a moment in total freedom – naked for a other person to see. I will do the same for you, in the deepest respect. Let our bodies melt together and dance with me until the morning rises – excitement, frustration, tears, laughter, sexuality, vulnerability. Let our bodies move together holding the weakness and strenghts of each other, listening, trying, failing, falling together till we know we are in mutual understanding – finding the perfect rhytm of our bodies to the stage where all doubt is gone. To where we know the next step without speaking. To where we know we hold …

TAKKNEMLIG

Takknemlig for at jeg får lov til å kjenne, deg – det som ligger der i mange lag, det som er usagt. Nerven som er til å ta og føle på. Takknemlig for at jeg kan se deg og oppleve deg slik jeg gjør. Du treffer meg rett i hjertet, jeg føler alt. Ord trengs ikke, de bare forvirrer og forstyrrer. Taus forståelse. Er ikke flink med ord, aldri når det gjelder, usikkerhetens tomme ord roter bort øyeblikk som jeg aldri får tilbake. Håper du forstår at jeg ikke er de ordene. Jeg blir også nervøs, når jeg ser deg i øynene, som snakker til meg. Jeg er så mye mer og det vil jeg vise deg, men du må være der sammen med meg, i tryggheten fra minnet om en tid som var før dette. Jeg vet at vi kan komme dit for vi har allerede opplevd korte glimt. Det er den beste tiden, når vi er der, på bølgelengde –  i tilliten uten spørsmål hvor vi føler hverandre og gleden over gjensidig forståelse. …

JEG SER DEG. I HORISONTEN

Jeg strekker ut hånden, ville bare gi deg… litt av min tid. Skyggen din blir mindre og mindre. Du har allerede trukket deg unna, som om du har brent deg. Til det trygge, men kalde, i skyggenes land. Bak alle maskene; et ansikt fritt for lag – sårheten, mørket, avmakten, skammen. Jeg ser deg. Er det det som gjør deg så redd? Vil du forlate for ikke å bli forlatt? Du tror kanskje jeg er som de andre, men hva vet du om det, egentlig? Du tok deg aldri tid til å spørre og utforske. La meg tre frem som den jeg er, akkurat som du ønsker å bli sett for den du er. Kanskje ikke innerst inne, men langt nok inne til at du kan tørre å vise, og gi slipp på litt av ditt mørke, fordi du har funnet en annen trygghet som gjør at du ikke faller så hardt lengre. Alle har skygger, og jeg ser din er med deg selv om solen skinner. Jeg så det første gangen vi møttes, men …

YOU ARE NOT ALONE

YOU ARE NOT ALONE I`m standing in front of your castle, your door is thick and high covered in silver and gold. I see there have been travelers before me, so I stay humble and waiting to be ignored. Inside there`s a king on his throne, with a mind as dark as the night. I come with the wisdom of patience, and I`m not going to leave you without a fight. I could hear through the silence a warning, like an echo of sorrows and pain. A heartbeat never lies and it tells me stories, the stories you forever wanted to hide. You might think I don`t know the lessons of life, why the darkness grows inside of us all. But if you have ever noticed, even a rose has its thorns. So understand that life might not be, what you always expect to see. That night like all the nights before, you came when the moon had occurred. You fought the endless soldiers of loneliness, even though you never thought of having a sword. …