Om lydterapi
Skriv en kommentar

2 ENERGI, LYD OG VIBRASJONER

ENERGI, LYD OG VIBRASJONER

 

For å kunne forstå og hvordan og hvorfor  krystallbollene kan påvirke oss på ulike nivåer og måter er det noen viktige ting jeg trenger å forklare. l dag vil jeg derfor skrive om energi, lyd og vibrasjoner.

ALT ER ENERGI

Som jeg har sagt tidligere så ønsker jeg å forklare virkningen av krystallbollene fra et så vitenskapelig ståsted som mulig. I dag skal jeg komme inn på kvantefysikken og forsøke å forklare så lettfattelig som mulig de ulike delene for å kunne forstå helheten av healingen som krystallbollene kan gi oss. Dette er muligens litt «heavy» informasjon, men når du først forstår hvordan alt henger sammen så gir det en utrolig dybdeforståelse av denne type behandling, og samtidig en forståelse av hvordan hele verden er bygd opp!

atom1

 

Kvantefysikk: samlingen av teorier (modeller) som beskriver de grunnleggende partikler, atomer, molekyler og faste stoffer sin oppbygging og virkemåte og hvordan de kan påvirke hverandre…

(Kilde: store norske leksikon)

 

 

Alt i denne verden består av energi i en eller annen form, også kroppen vår. Kroppen består av millioner av celler. Cellene er bygd opp av molekyler, molekylene er bygd opp av atomer og atomene er bygd opp av elektromagnetisk energi, rettere sagt positive og negativt ladede protoner og elektroner som konstant vibrerer. På denne måten kan vi si at mennesker er energi i likhet med trær, steiner og alt annet rundt oss. Forskere har funnet ut av partikler kan skifte mellom å være partikler og bølger. Kvante teorien er en teori innenfor fysikken som baserer seg på prinsippet om at masse og energi har egenskapene til å være både partikler og bølger av vibrerende energi.

Denne vibrerende energien som alt består av skaper bølgelengder og disse kan måles på ulikemåter.

 

TERMINOLOGIEN TIL ELEKTROMAGNETISME

141f9d1

BØLGELENGDER OG HERTZ

«Bølgelengde» er avstanden mellom to like punkter på bølger fra syklus til syklus. Ordet «frekvens» betyr at man måler bølgebevegelsen: antallet svingninger eller sykluser per sekund til en bølgelengde. Jo høyere frekvensen er jo kortere er bølgelengden (mer energi). Frekvensen til lyd måles i «hertz» (frekvensen til bølgen eller hvor mange bølger som finner sted innenfor en gitt tid). 1 hertz betyr at hendelsen/svingningen gjentar seg en gang per sekund. Lys som jeg også kommer til å snakke om måles i nanometer (lengden til bølgen; 1 nanometer er omtrent lengden av to atomer. Dersom man legger omtrent 100 millioner atomer etter hverandre i en rekke tilsvarer dette 1 cm!). Ved hjelp av matematiske omregninger kan man også måle lydbølger i hertz, og slik ser vi at det er en vibrasjonell sammenheng mellom lyd og lys.

Lys som er usynlig for oss har bølgelengder som er lengre og saktere (infrarøde) og kortere og raskere (ultrafiolette) enn øyet vårt kan se. Man kan allikevel føle disse strålene i form av varme som f. eks ved soling. Disse ultrafiolette strålene har så korte og raske bølgelengder at de klarer å penetrerer huden, noe som kan resulterer i solbrenthet og i verste fall kreft. Man kan se for seg en skala med to motpoler, i den ene enden av skalaen hvor de penetrerende skadelige strålingene er finner man også røntgen og gammastråler. Man kan utsettes for skadelig stråling fra blant annet høyspentledninger, elektroniske apparater og radioaktiv stråling. Disse strålene har en høy hertz og en høy frekvens. Når man beveger seg over mot den andre siden av skalaen blir hertzen lavere med relativt lav frekvens, altså det blir saktere og lengre bølgelengder. Noen av disse bølgene kan være helbredende.

(Kilde: «Vibrational Healing trough the Chakras». Joy Gardner)

(Kilde: «Vibrational Healing trough the Chakras». Joy Gardner)

 

Lyd terapi handler om vibrasjonell helbredelse. Hvordan kan det ha seg at det er så vanskelig å tro på at vibrasjonell healing hjelper når vi vet at noen type vibrasjoner er skadelige?

En tankevekker..

 

KROPPEN OG DEN ELEKTROMAGNETISKE ENERGIEN

Som sagt over beviser kvantefysikken at kroppen vår består av energi, og det er nå det virkelig begynner å bli interessant! Vi kan se på kroppen vår som en kilde til elektrisk energi som konstant sender ut elektromagnetiske bølger.

Eksempler på elektromagnetisme i kroppen:

Hjertet; gir fra seg elektriske impulser som måles i EKG (elektrokardiogram) og omregnet til hertz har hjertet en frekvens på 225 Hertz. Hjertet er en muskel og når muskler trekker seg sammen og slapper av skapes elektrisk impulser som måles i EMG (elektromyografi), omregnet til hertz fra 0 – 250 hertz.

Hjernen: hjernebølger måles i EEG (elektroencefalografi) og ligger på mellom 0.5 – 200 hertz.

(Hjernebølger er milliarder av nerveceller som kommuniserer med hverandre ved hjelp av elektriske impulser.)

 

e1491d116bbe56c5518409e0da9e0e7b

TANKEVEKKER: overnevnte viser at dersom man sammenligner styrken på impulsene fra hjertet og hjernen så får man sterkere utslag fra hjertet. En annerkjent lege fra USA ved navn Mitchell Gaynor sier at fordi forholdet er slik så er det hjertet som forteller hjernen hva den skal gjøre/hvordan den skal reagere og ikke omvendt slik som mange tror! Det er tusenvis av sammenkoblinger mellom hjertet og hjernen. Dette beviser bare hvor viktig det er å følge hjertet sitt i valgene man tar i livet sitt og ikke alltid (bare) hodet. Sykdom og psykiske plager kan forårsakes av at man ikke lytter til hjertet…

Nivåer av hjerneaktivitet – hjernebølger:

BETA: 15 – 40 hertz, vi opererer i en våken tilstand hvor vi har samtaler med andre mennesker og arbeider. Jo mer vi stresser jo høyere blir beta bølgene. Dette sliter på systemet og «mental hyperaktivitet» kan med tiden forårsake psykiske spenninger og eventuelle symptomer. Har du noen gang brukt trening for «å koble av hjernen»..?

ALFA: 9 – 14 hertz, tregere hjernebølger enn på betanivå som er det høyeste nivået. Vi er mer avslappet, vi reflekterer og mediterer. Intuitiv tenking finner sted. Vi lærer best i denne tilstanden fordi underbevisstheten kobles inn og den henger sammen med langtidshukommelsen, og informasjonen flyter fritt mellom de to hjernehalvdelene. Turer i naturen kan få oss på dette nivået og vi føler en indre ro.

THETA: 5 – 8 hertz, stadiet før dyp søvn hvor vi er i grenselandet mellom å være våken og sove. Stadiet for dyp meditasjon, dagdrømming, kreativitet og hypnose. Når man jogger kommer man ofte på nye ideer, det henger sammen med theta nivået. Opplevelse av «fri flyt»; en tilstand av mental balanse og ro. Healing kan oppstå.

DELTA: 0.5 – 4 hertz, en tilstand av dyp søvn, meditasjon eller hypnose. Forskning viser at når vi sover kvitter hjernen seg med plakk (avleiringer) som blant annet er årsaken til Alzheimers. Noen forskere mener det kan finnes en sammenheng her. Dette viser hvor viktig god søvn er. I søvnen bearbeider vi også inntrykk og følelse.

Å senke hjerneaktiviteten kan ha god virkning på kropp og sinn, og det fine er at alle tilstandene er tilgjengelig for oss, men vi kan bare være på et nivå av gangen. I et senere innlegg skal jeg skrive om hvordan krystallbollene kan brukes som verktøy (skape bineural beats) for å «trene opp» hjernen til å nå de ulike nivåene. Ved at det spilles lyd med hertz tilsvarende et nivå vil hjernen «lære seg opp til» lettere å nå dette nivået! Slik kan man oppnå helseeffekter som lavere blodtrykk, bedre hukommelse og mindre stresshormoner for å nevne noe.

 

Som jeg har vist så er kroppen vår mottagelig for ulike frekvenser (vibrasjoner): huden påvirkes av frekvenser og ørene våre analyserer frekvenser. Cellene vibrerer på grunn av energien i kroppen og når cellene er friske vibrerer de i annerledes mønstre enn når de er syke. Når man er syk sender man derfor ut en svakere energi enn når man er frisk.

I neste innlegg vil jeg skrive om den frekvensen som krystallbollene mine  jobber på, nemlig 432 hertz. Å lage instrumenter basert på 432 hertz går flere tusen år tilbake i tid, faktisk helt tilbake til skapelsen!

 

Planet_earth_by_roadtovictory-d4rcogl

lydterapi.tovemoss.no

 

 

 

 

 

Legg inn en kommentar