Om lydterapi
Skriv en kommentar

3 432 hertz

432 HERTZ

 

Alle instrumenter trenger å tunes og vanligvis tuner man dagens instrumenter til en frekvens på 440 hertz. Det vil si at tonen A vibrerer 440 ganger per sekund. Man kan også tune instrumenter til 432 hertz. Om instrumenter som er tunet på 440 hertz har en annen effekt på oss enn de som er tunet til 432 hertz er et omdiskutert tema. Noen mener at instrumenter tunet til 432 hertz har en mykere og mer harmonisk klang, mens andre mener å kunne vise til konkrete helseeffekter. Vi lever i et samfunn som har overflod av informasjon og man kan lese seg helt vill, og det vil alltid finnes diskusjoner hvor noen mener ting er sanne mens andre er uenige i det. Da blir det opp til hver enkelt hva man velger å tro på.

Jeg synes det er veldig givende å lære nye ting og jeg leser mye forskjellig. Da jeg begynte å lese om 432 hertz så var det ganske mye interessant som dukket opp. Jeg har stor respekt for våre forfedre som fant opp de mest utrolige ting og som hadde en fascinerende dybde av klokskap, visdom og kunnskap om verden som ikke kan sammenlignes med den kunnskapen man har i dag.  Mye av tankegangen bak 432 hertz går langt tilbake i tid og jeg vil gjerne dele noe av det jeg har lest med deg i dag.

MINE KRYSTALL BOLLER (foreløpig)

Noter; C,D,E,F,G,A,B. Disse er tunet til 432 hertz. Jeg har også en A bolle som er 440 hertz som kan spilles sammen med en 432 hertz bolle for å skape 8 hertz. Styrken på 8 hertz virker slik at den synkroniserer de to hjernehalvdelene for å aktivisere hjernens fulle potensiale. Jeg kommer tilbake til dette i et senere innlegg.

 

432 HERTZ KALLES DEN HARMONISKE FREKVENSEN

 

Pytagoras var en gresk filosof, matematiker og mystiker. Han oppdaget at stjernene og planetene beveger seg ut ifra matematiske ligninger og mønstre. Dette korresponderer med noter og NASA har oppdaget «sfærisk musikk» i en hørbar rekkevidde på 20 – 20.000 hertz (elektromagnetiske vibrasjoner fra planeter, stjerner osv.). Det sies at når verden ble skapt kom det en lyd og det var «OM». (OM er et gammelt mantra i yoga. Mantra betyr tankebølge og brukes for å stilne sinnet, og ved å framsi mantraer stimulerer man hypofysen i hjernen til å skille ut hormonet oxytocin som gjør oss gladere og roligere.) Musikken i skaperverket har 12 overtoner og 432 hertz berører denne musikkskalaen. Det sies at 432 hertz har en dyptgripende virkning på vår bevissthet helt ned på cellenivå.

 

I flere tusen år ble harmonisk 432 hertz tuning brukt på musikkinstrumenter. I det gamle Kina (for ca. 4000 år siden) var det forbudt å spille instrumenter som ikke var tunet til 432 hertz. Slik mente styresmaktene at de kunne styre folks adferd gjennom å «serverer» dem harmoniske toner som forhindret deres lyst til opprør. Det sies at under krigen i Tyskland forsøkte Joseph Goebbels å innføre 440 hertz skalaen for å skape en tilstand blant folk preget av aggressivitet og ubalanse, for å lettere forme krigere. I 1955 ble 440 hertz standardisert (ISO 16 – standard)

 

Flere av de eldre komponistene slik som Bach, Verdi og Mozart sies å ha komponert basert på 432 hertz, og det er kanskje en grunn til at forsking viser at når man lytter til denne type musikk så stimulerer det læringsevnen på en positiv måte. Harmoniske toner gir en harmonisk sinnsstemning og man kan gå ned på lavere hjernebølgenivå, hvor det er lettere å ta til seg kunnskap. Gregoriansk musikk er bygget på 432 hertz og det er mange som finner denne typen musikk svært avslappende. (Jeg lyttet til en video på youtube en dag og da var det en kvinne som sa at den harde beaten som nåtidens musikk baserer seg på, påvirker oss på en negativ måte. Den øker konkurranseinstinktet, individualiteten og søken i ytre materialisme fremfor fokus på fellesskap, samhold, harmoni og søken i oss selv for å finne sannheten og lykken)

 

Livet og universet fungerer etter visse geometriske mønstre og 432 er den frekvensen som alt liv i vekst følger (Fibonacchi sekvensen og det gylne snitt) Fibonacchirekken er en tallrekke hvor hvert nye tall i rekken er summen av de foregående. Forholdet mellom to påfølgende tall i rekken nærmer seg et bestemt tall jo lengre ut i rekken du kommer: phi eller det gylne snitt. Det gylne snitt finner man ved å dele to tall i Fibonacci rekken på hverandre. Den geometrisk utviklingen i rekken danner en spiral og denne spiralen finner du igjen absolutt overalt!

 

 

Hele universet bygger på matematikk og Phi brukes stadig vekk (fosterets og en galakses utvikling følger samme mal!)  Den universelle harmonien finner vi altså igjen i DNAet vårt og i all annen skapelse. Dersom du ser etter kan du se Phi spiralen i planter, blomster, kroppen, tallet 9 som universet jobber i, byggverk som pyramidene (omkretsen til Kheopspyramiden del på 2 x høyden = phi) osv. For å komme litt inn på kunstens verden også siden jeg synes det er veldig interessant, så brukte Leonardo Da Vinci hellig geometri, tall og koder i sine skaperverk (forsøk å finne den gylne snitt spiralen i Mona Lisa..)

 

 

Numerologiens far Pytagoras har bevist at kroppen er programmerbar ved hjelp av lyd, språk, ord og tanke. Han lærte sine tilhengere hvordan de kunne helbrede både fysiske og psykiske lidelser ved hjelp av musikk. Dr. Glen Rein som er en av mange forskere som har forsket på DNA har sett hvordan DNA reagerer på lyd og språk og at DNA kan endres ved hjelp av rette frekvens.

 

Dr. Mitchell L. Gaynor som er en mann jeg beundrer stort for sitt arbeide med lyd som terapi, har sagt en del interessant om forholdet mellom lyd og DNA. Han sier at DNA har mye med matematikk å gjøre: DNAet et basert på et geometrisk mønster, nemlig Fibonacchi spiralen. Alt i universet er en slik spiral av energi, så den sammen energien i form av en dobbel heliks former DNAet vårt.

Fibonnachi tallene danner en spiral som er uendelig og slik er energien i kroppen våres også bygget opp, i en uendelig spiral. Det viser hvor viktig det er at denne energien ikke stenges av for. I kroppen vår heter denne spiralformede energien for kundalini energi, dette er livsenergien vår. I neste innlegg skal jeg snakke om energien i kroppen vår som er helt fundamentalt viktig å forstå for å kunne få et helhetlig bilde av krystallbollenes virkning.

Harmoni er nødvendig for at healing skal kunne oppstå. Som Mitchell L. Gaynor sier så har musikk blitt brukt i tusenvis av år i alle kulturer utenom vår for å oppnå denne harmonien …

 

 

All sannhet gjennomgår tre stadier:

Først blir den latterliggjort.

Så blir den møtt med kraftig motstand.

Til slutt blir den akseptert som en selvfølgelighet.

– Arthur Schopenhauer –

lydterapi.tovemoss.no

 

Legg inn en kommentar