Om lydterapi
Skriv en kommentar

4 ENERGIEN I KROPPEN: CHAKRA

LIVSENERGIEN I KROPPEN

– CHAKRAENE –

 

LA IKKE ORD SKAPE UNØDVENDIG AVSTAND

Man bruker ofte ordet «chakra» når man skal forklare energisystemet i kroppen. I likhet med ordet «healing» som jeg forklaret i et tidligere innlegg, så er «chakra» et ord som gjør enkelte folk skremte. For noen resulterer det i at de automatisk lukker ørene for hva som så blir presentert for dem – de ikke vet hvordan de skal angripe ordet og vil derfor ikke høre mer om temaet. Den kjente og dypt respekterte norske legen Audun Myskja tar opp tematikken i å bruke ord som for noen skaper mentale sperrer, og sier at det kan være lurt å tenke over hvordan man ordlegger seg. Jeg har selv merket at med en gang jeg bruker slike ord skaper jeg en avstand til enkelte jeg snakker med. Derfor vil jeg bruke litt tid på å forklare ordet «chakra», slik at jeg ikke lar selve ordet skape en unødvendig avstand til informasjonen jeg presenterer. Jeg ønsker ikke du skal gå glipp av verdifull kunnskap fordi språket ikke er tilpasser ditt tanke,- og verdisystem.

Fordommer skapes av uvitenhet – man vet ikke sannheten. Husk derfor på å ikke dømme eller avskrive noe før sannheten er lagt på bordet.

 

LIVSENERGI OG MERIDIANER

Som sagt i forrige innlegg består kroppen vår av elektromagnetisk energi som har en spiralform basert på matematiske formler (fibonacci spiralen). Et fint ord på denne energien er livsenergi; ordet er selvforklarende – energien er livsnødvendig for at vi skal kunne leve og være friske. Noen kaller også denne energien for chi. Livsenergien er en ur – energi som strømmer fra den nederste delen av ryggraden opp til issen.

I kroppen har vi meridianer som frakter denne energien rundt i kroppen gjennom sitt nettverk. Meridiansystemet kan sammenlignes med blodsystemet: blodet flyter rundt i hele kroppen og renser opp urenheter og forsyner kroppen med oksygen, slik chi flyter gjennom meridiansystemet og tilfører kroppen livsenergi. Mangel på fri flyt av chi kan resultere i både fysiske og psykiske sykdommer og plager. (Dette kommer jeg nærmere innpå i neste innlegg)

I kroppen har vi 12 hoved meridianer som er knyttet til 12 organer. I tillegg har vi meridianer som ikke er knyttet til noen spesielle organer, men som er viktig for energistrømmen i meridianene. De tolv meridianene er inndelt i yin (feminin) og yang (maskulin); yin meridianene går oppover på innersiden av kroppen, mens yang går nedover på yttersiden. Chakraene er igjen knyttet til disse meridianbanene. Når det oppstår en ubalanse i den frie energiflyten, oppstår det sykdom eller ubalanse mellom yin og yang. (I akupunktur setter man nåler i akupunkturpunktene på meridianene for å få en bedre flyt av chi, men det er også fokus på disse punktene i f. eks vanlig massasje).

 

ENERGISENTRE = CHAKRA

Energien i kroppen vår er delt inn i energisentre. Dette er 5000 år gammel Indisk viten (også å finne hos de gamle egypterne, grekerne, mayaene, inkaene og kineserne blant flere). Selv om denne kunnskapen kommer fra Østen så er tankegangen om energisentre også utbredt i Vesten, bare at man ofte bruker betegnelser som energisystemer fremfor chakraer. Faktisk så baserer man mye av sitt ordvalg i den dagligdagse talen på denne tankegangen, det er bare det at man ikke er bevisst på hva som ligger i dybden av ordet «energi». F. eks har du sikkert hørt noen si at de føler de har lite energi, at de er tappet for energi/utbrente, at enkelte er energiske/har mye energi i kroppen, eller at man noen ganger trenger å lade batteriene/energien ved å trekke seg tilbake eller f. eks gå tur i naturen. All denne hverdagslige talen handler om nettopp denne energien, og om den er i balanse i kroppen eller ikke.

Noen har lite energi og opparbeider seg energi ved å være «energityver» – de handler på bestemte måter: manipulerer, klager, går inn i «offerroller» eller skaper drama for å ta energien bevisst eller ubevisst fra omgivelsene for å oppleve en balanse (selv om dette faktisk bare er enn illusjon). Andre gir energi uten å bli tomme fordi de «lader seg selv opp» ved å henter energien på andre måter enn ved å «stjele» den fra andre. Disse menneskene er balanserte og derfor behagelige å være rundt. Mennesker i balanse som samhandler kan også lade hverandre opp, fordi energien er i likevekt hos begge parter så det ikke oppstår en drakamp mellom energimengdene.

Chakra er sanskrit for «livshjul», fordi chakraene er som energivirvler hvor energien går raskt eller sakte avhengig av graden av balanse. De regulerer slik tilførselen av energi i kroppen: tar imot, behandler, tilegner og formidler. Chakraene er koblet til det autonome nervesystemet; parasympatikus og sympatikus, og sitter langs ryggraden som er utgangspunkt for de større nervebanene. Det er da naturlig å tenke at disse påvirker vårt liv, humør, bevissthet og adferd. Vår mentale og fysiske helse er derfor knyttet opp mot chakraene, og oppsummert kan man si at hver og en av dem har egenskaper som påvirker forskjellige deler av kropp og sinn.

I kroppen har vi 7 energihjul (i noen skrifter/ ifølge noen personer opererer man med færre eller flere chakraer. Spesielt i «den nyere tid» så snakker man om at chakraene med tiden blir mer og mer integrert i hverandre, slik at de til slutt vil ende opp i et stort hjertechakra. At det er motstridene tanker om antallet chakraer kan virke forvirrende for mange, men da må man huske på at alle behandlere jobber uansett med den samme livsenergien, og at det ikke er oppfattelse av antallet chakraer som avgjør kvaliteten på behandlingen man får. Fordi alle organene i kroppen er knyttet til 7 hoved chakraer på grunn av deres plassering og frekvens, foretrekker jeg å forholde meg til 7. Jeg har en krystallbolle for hvert chakra (frekvens,- og tonemessig) slik at jeg kan jobbe ganske spesifikt og sentrert, men det er også mulig å jobbe med færre boller. Dette er fordi chakraene er tett forbundet og koblet sammen med hverandre i form av den felles livsenergien som går igjennom alle chakraene, slik at om man balanserer det ene chakraet kan det ha effekt på et annet/andre. Intensjonen for timen/tankens kraft har også stor innvirkning på resultatet.

 

DE 7 CHAKRAENE

Hvert chakra et knyttet til spesielle organer, kjertler, hormoner, følelser og farger. Chakrasystemet er et verktøy for selvanalyse og selvutvikling, fordi hvert enkelt chakra gir kunnskap om vår energi og hvordan vi bruker den. De er koblet til vår mentale, emosjonelle og fysiske tilstand.


Første chakra:    rot – 3 korsryggvirvel, binyrene og kjønnskjertler, adrenalin og noradrenalin.

Andre chakra:    hara  – 4 fingerbredder under navlen, binyrene og kjønnskjertler, østrogen og      testosteron.

Tredje chakra:    solar plexus  – noen cm under brystbenet, bukspyttkjertelen og insulin.

Fjerde chakra:    hjerte – midt på brystbenet, thymuskjertelen og thymushormon.

Femte chakra:    hals – i halsgropen, skjoldbruskkjertelen og thyroksin.

Sjette chakra:     panne «det 3.øye» – midt i pannen, hypofysekjertelen og vasopressin.

Syvende chakra: krone – toppen av hodet, pinealkjertelen og serotonin.

 

Under gir jeg en kort innføring i de ulike chakraene for å gi et bilde av hvilke funksjoner de har og hvordan de påvirker oss fysisk, psykisk og åndelig.

Chakraene åpner og lukker seg alt ettersom hvordan vi bestemmer oss for å føle og handle. De henger sammen og påvirker hverandre på godt og vondt. Noen chakraer kan handle om de samme temaene og derfor blir det av og til litt overlapping i teksten.

 

ROT

Nøkkelord: helse

Energi: «jeg har»

 •  Holder oss festet til jorden og gir oss muligheten til å stå oppreist og ha en kontinuerlig energiflyt.
 •  Har med fundamentet vårt å gjøre/det grunnleggende i livet (mat, husly, fysisk helse), og er koblet til den fundamentale følelsen av å overleve eller ikke, liv og død, trygghet og frykt. Livet kan føles meningsfylt eller meningsløst. Det kan oppleves fylt av eller uten verdi og mening.
 • Handler om den grunnleggende opplevelsen av å være i live på jorden; feil eller rett klode, i rett eller feil familie, i rett eller feil kropp.
 • Roten i personligheten.
 • Stikkord: tillit, stabilitet, trossystemer og vilje til å lykkes.
 • I balanse:

– Du er jordet og åpen, stabil og trygg.

– Føler deg hel og komplett, hjemme i kroppen din og har en kraftfull utstråling.

– Har en indre sikkerhet og er ikke redd for å gjøre tabber eller mislykkes.

– Uroer deg ikke for det du ikke kan, burde ha eller hva andre har.

Påvirker: Nederste del av underlivet, blære, bein, føtter, mannlige og kvinnelige kjønnsorganer, jording, følelse av overlevelse, seksualitet, instinkt, blod og nervesystem.

HARA

Nøkkelord: harmoni og følelser

Energi: «jeg føler/ønsker»

 • En del av vår underbevissthet.
 • Gir oss vår grunnleggende kraft, energi og vitalitet og handler om en følelse av om vi har lite eller mye energi, og om vi har kraft til å ta valg.
 • Knyttet til våre trossystemer.
 • Seksualitetens senter – handler om livskraften i et menneske og kobles til emosjonell tenning, relasjon og utveksling.
 • Kreativitetens og livsgledens senter.
 • I balanse:

– Økt sinnsro og følelse av fri flyt uten at man blir for over emosjonell.

– Man er åpen for intimitet og viser fortrolighet.

– Man er livlig og lidenskapelig.

Påvirker: hud, nyrer, fosteret i magen, testikler, binyrer, ovarier, melkeproduksjon og befruktning.

SOLAR PLEXUS

Nøkkelord: handlekraft, styrke og selvtillit

Energi: «jeg kan»

 • Handler om selvet – muligheten til å stå oppreist som oss selv i verden, finne sin plass. Dette er nært forbundet med grensesetting for deg selv og andre ut ifra selvfølelsen: deg – verden, aksept – ikke aksept.
 • Personlighet, identitet og ego (offerrolle, selvverd) ligger her –  handler om å finne en god balanse i fht. omverdenen.
 • Selvstendighet – «jeg er». Det handler om å være i stand til å utvikle og opprettholde din egen personlige kraft og føle trygghet og selvsikkerhet i en gruppe med andre. Dette er derfor et senter for selvtilliten.
 • Viljens senter – forvandle håp og lengsler til virkelighet. Din personlige kraft: jeg kan.
 • Handler om bearbeidelse av følelser og opplevelser – visdom som vokser frem via erfaring.
 • Selvtilliten og selvfølelsen avgjør hvordan energiene i dette chakraet jobber.
 • I balanse:

– Følelse av selvkontroll, styrke og selvtillit.

– Man er uttrykksfull, sprudlende, ambisiøs, dynamisk og har evne til forandring.

– Tar ansvar og har varme og energi til å hjelpe andre.

Påvirker: viljen, fordøyelsen, aktivitetsnivå, bukspyttkjertelen og pusten.

 

HJERTE

Nøkkelord: betingelsesløs kjærlighet, medfølelse og toleranse

Energi: «jeg elsker»

 • Handler om opplevelsen av å bli sett, hørt og føle tilhørighet. Følelse av nytte og verdi.
 • Evnen til tro og håp.
 • Moral og etikk utvikles her: opplever at alle er like mye verdt og har respekt for andre.
 • Påvirker evnen til å gi, motta og oppleve kjærlighet for seg selv og andre: ubetinget kjærlighet, empati, godhet, hengivenhet og medfølelse.
 • Handler om å komme i kontakt med sine virkelige følelser.
 • I balanse:

– Medfølende, kjærlig og vennlig. Relasjonene er harmoniske og man er stabil og

harmonisk i seg selv.

– I kontakt med sine virkelige følelser.

– Åpen for kjærlighet, medfølelse og vennskap.

– Følelse av harmoni og sinnsro.

Påvirker: Evnen til å gi og motta kjærlighet, hjerte, hender, armer, lunger og thymuskjertelen.

 

HALS

Nøkkelord: kreativitet og kommunikasjon

Energi: «jeg snakker ut»

 • Handler om åpenhet til å kunne uttrykke sanne følelser og kommunisere klart og tydelig, slik at man blir forstått og respektert for sine grenser.
 • Handler også om å lytte til andre og samtidig åpne eller stenge igjen for det man ikke vil høre eller konfrontere.
 • Vilje og handling ligger her – å gi etter for indre press gjennom behovet for å uttrykke seg: selvutfoldelse og kreativitet. Inspirasjon.
 • I balanse:

– Er tro mot seg selv og ærlig med omgivelsene ved at man sier det man mener,

men også i handling ved at man opptrer og reagerer overfor andre i tråd med det

som er rett for seg selv.

– Man er uavhengig og inspirert til å leve i henhold til sin indre sannhet.

– Har evnen til å motta og ta til deg informasjon, men også uttrykke seg skriftlig

og muntlig.

Påvirker: skjoldbruskkjertelen, hals, munn, hender, muskler, ører, strupe, nerver, armer,kommunikasjon, kreativitet og forbindelser.

 

DET TREDJE ØYET/PANNE

Nøkkelord: visdom og høyere bevissthet

Energi: «jeg ser»

 • Dette er et analyserende og resonnerende instrument som utvikles gjennom selvinnsikt og selvutvikling.
 • Intellekt og logikk: tankeprosesser, tanker og mentale handlinger er funksjoner koblet opp mot det tredje øye, akkurat som evnen vi har til å skille mellom virkelighet og fantasi er avgjørende for balansen og harmonien i dette chakraet. Dette handler om vårt trossystem.
 • Senteret for visualisering og intensjon. Om å lytte til sin indre stemme.
 • Visdom og høyere intuisjon (6. sans). Utvikling av mentale krefter, vilje, indre sanser og manifestasjon.
 • I balanse:

– Åpen, fordomsfri og bevisst på verden, seg selv og sin rolle.

– Har innsikt og er åpen for de høyere sanser.

– Visdommens øye: har utviklet evnen til å se ting vi ikke kan se med det blotte øye: intuisjon, klarsynthet, visjoner.

 

Påvirker: øyne, nese, hjerne, ører, pinealkjertelen, drømmer, intuisjon, fantasi, klarsyn og den 6. sans.

 

KRONE

Nøkkelord: høyere bevissthet

Energi: «jeg vet»

 • Dette chakraet representerer den øverste form for opplysning og åndelig utvikling og har sammenheng med vår åndelige søken.
 • Stikkord: forvandling, perfeksjon, transformasjon, en høyere/kosmisk bevissthet eller erkjennelse gjennom indre kontemplasjon, samt forening med den universelle væren.
 • Hjelper oss med å formulere meninger om betydningen av og hensikten med livet.
 • I balanse/åpent:

– Knytter seg opp mot den uendelige bevisstheten som er universets høyeste

energi, slik at det er en forbindelse mellom vår høyere bevissthet og oss selv.

–  Åpent for en indre kommunikasjon med vår spirituelle og åndelige verden i

form av f. eks veiledning.

– Inviterer inn livsenergien fra universet til seg – disse energiene blir spredt

videre ned i chakrasystemet slik at alle chakraene blir fylt med denne

universelle energien. (Kvantefysikk: «alt er energi»)

– Følelse av at vi bidrar med noe som har betydning for resten av verden, og at

det er en grunn til at vi er her. Når det oppstår problemer, føler vi at vi er i stand

til å takle dem fordi vi har tro på oss selv som en del av noe større.

 

Påvirker: konsentrasjonsevnen, viten, informasjon, tanke, opplysning og hypofysen.

 

AURA = LYS FRA CELLENE VÅRE

«Aura» er dagens siste ord som redgjøres for i dette innlegget. Nå som du forstår hva chakra er så er det enkelt å forstå hva aura er, og hvordan chakra og aura henger sammen.

Forskning viser at alle levende celler sender ut elektromagnetiske bølger som produserer et permanent svakt lys i den synlige delen av skalaen, 400 – 800 nm, dette kalles «biophoton emission». Friske celler sender ut mer lys enn syke celler.

Den menneskelige auraen kan sees på som et fullstendig «kart» over en persons liv, det emosjonelle, det fysiske, det mentale og det åndelige planet. Auraen skifter farge og intensitet ettersom hva slags humør og tanker man har i øyeblikket. Auraen kan derfor avsløre dine innerste, bevisste såvel som ubevisste, tanker og følelser.

I den dagligdagse talen sier vi gjerne at noen har en god eller dårlig utstråling, det vi si at man fornemmer auraen. Med dagens teknologi er det utviklet kamera som måler dette lyset. Dette er noe leger også har begynt å bruke da det kan hjelpe dem å diagnostisere og helbrede pasientene på en mer helhetlig måte.

 

HVA JEG SKRIVER OM I NESTE INNLEGG:

Av ulike årsaker kan energien i chakraene komme i ubalanse, og i neste innlegg skal jeg gå nærmere inn på hvorfor det oppstår ubalanse, og samtidig se på hvilke konsekvenser dette kan få for vårt psykiske og fysiske immunsystem.

 

lydterapi.tovemoss.no

Legg inn en kommentar