Om lydterapi
Skriv en kommentar

6 HVILKE EFFEKTER KAN LYDTERAPI MED KRYSTALLBOLLER HA?

I dag kommer siste innlegg i en serien på 6, hvor jeg har tatt for meg ulike tema innen lydterapi som jeg mener er viktig for å kunne danne seg et godt helhetsinntrykk av hva denne behandlingsformen innebærer og tilbyr. Dette har vært et meget nitidig og omfattende arbeid med mange timer og tekopper foran pcen, men et viktig arbeid for meg. Tanken bak dette var at i en verden av stadig voksende informasjonsmengder og til tider ymse kildehenvisninger, så ville jeg samle den viktigste informasjonen fra lærebøker og forskning jeg selv har lest, og som jeg mener gir et godt innblikk i hva lydterapi er. Som profesjonell lydterapeut er det viktig å merke seg at jeg ikke kan gå ut og garantere at lydterapien har den effekten som beskrives under. Det er mange faktorer som spiller inn i fht. eventuell effekt og progresjon, men alt jeg skriver er støttet opp av eldre og nyere forskning på området og lærebøker jeg har lest i studietiden og funnet på egen hånd, da jeg tørster etter å lære mer om dette feltet. Det er den kvalitetssikringen jeg forholder meg til. Det må imidlertid skytes inn at flere av effektene jeg beskriver under også er basert på mine personlige erfaringer med lydterapi med krystallboller, samt tilbakemeldinger fra klienter som ønsker å dele sine opplevelser med andre gjennom min skriving.

EN LITEN OPPSUMMERING HELT FØRST

Som jeg har nevnt flere ganger i tidligere innlegg kommer man ikke utenom at kroppen består av elektromagnetisk energi. Tankegangen om at kroppen vår er energi på lik linje med alt annet i universet, (med henvisning til kvantefysikken) viser seg også gjeldende i selve forklaringen på hvilke effekter lydterapi med krystallboller kan ha. Tidligere skrev jeg at man ofte i dagligdagstale snakker om energi på en ubevisst måte: «jeg har så lite energi», «det var dårlig energi i rommet», «han utstråler dårlige vibber» o.l. Vi mennesker er i liket med dyr følsomme for andres energier og kan lett komme i ubalanse. Når energien er i ubalanse betyr det at den flyter dårligere gjennom chakraene, i verste fall stagnerer og utløser energiblokkeringer. Energiblokkeringene kan være et resultat av f. eks for lite fysisk aktivitet, dårlig kosthold, operasjoner, stråling fra elektriske apparater eller negative tankemønstre for å nevne noe. Ved vedvarende energiblokkeringer over tid kan dette føre til smerter, plager, psykosomatiske lidelser eller andre sykdommer. Nå kan vi komme til kjernen i lydterapeutisk arbeid.

HVA SKJER NÅR MAN SPILLER PÅ KRYTALLBOLLER?

Når jeg spiller på krystallbollene sendes det ut toner man hører. Lyden kommer ofte frem til det ene øret før det andre, slik at vi skal kunne lokalisere hvor lyden kommer fra. Dette oppleves gjerne som at lyden «svinger» i styrke i ørene. (Etter å ha drevet med lydterapi en stund har jeg gått fra å være ganske sensitiv for disse svingningene, til ikke å legge så mye merke til dem lengre). Vi har to ører som hver for seg er knyttet til de to hjernehalvdelene som er sammenkoblede og stadig sender informasjon frem og tilbake til hverandre når de behandler/tolker informasjon (lyd). Den logiske/tekniske delen av hjernen er den venstre, og gir deg deler av opplysninger i form av hva du «hører». Den høyre «lyttende» hjernehalvdelen er estetisk og omhandler opplevelsen/verdsettingen av lyden, ofte i form av gjenkjennelse i bilder o.l. Sammen gir disse et så fullstendig bilde som mulig av lyder, musikk og tale.


Fra ørene går det nerveimpulser til hjernen med viktig informasjon som blir fortolket. Jeg liker å kalle hjernen «kommandosentralen eller sentralbordet», for gjennom fortolkning av ulik stimuli sendes beskjeder fra kommandosentralen ut til kroppen via nerve,- og blodsystemet osv.

Samtidig med disse hørbare lydene sendes det ut overtoner som vibrerer på en frekvens som det menneskelige øret ikke kan høre. Mine krystallboller er «tunet inn» på en slik frekvens, nemlig 432 hertz. http://blogg.tovemoss.no/2017/03/14/432-hertz/ Forskning har bevist at denne frekvensen kan ha en helende effekt, og det er nå det virkelig begynner å bli spennende!

La oss gå et skritt videre fra hørsel til kropp.

Skjelettet og tennene våre består av millioner av apatittkrystaller, og krystallbollene mine er laget av 99,99% kvartskrystaller. Kvarts og apatitt stammer fra samme «familie» og det betyr at bollene og kroppen resonnerer bra med hverandre, fordi de har så likt «utgangspunkt». (Kvarts blir mye brukt i mikrochipper i tv, dataer og laserverktøy fordi den forsterker, transformerer, lagrer, fokuserer og overfører energi og informasjon) Resonans betyr gjenklang, og i dette tilfellet betyr det at krystallbollenes overtoner har lett for å skape en gjenklang/trigge en reaksjon i kroppen. Det er derfor lydterapi med krystallboller er så «spot on» og treffsikker trigger på energisystemet hos mange. Lydbølgene på 432 hertz (svingninger per sekund) penetrerer huden og treffer ryggraden i form av vibrasjoner. Som vi vet er ryggraden knyttet opp mot sener, muskler, nerve,- og blodsystem osv. og disse vibrasjonene går fra ryggraden ut til alt i hele kroppen: muskler, sener, blodet, vev, organer, cellene og til og med DNAet blir påvirket. Denne vibrasjonen er så sterk at den «vinner» over den ubalanserte energien (frekvensen) i kroppen vår og dermed løser opp energiblokkeringer, slik at energien kan flyte fritt igjen. Det som menes med at energien flyter fritt igjen er at frekvensen på 432 hertz hjelper kroppens ubalanserte energi til å gå tilbake til å vibrere i et harmonisk mønster slik den gjorde før når man var glad, frisk, smertefri, lykkelig og full av energi (dette er en høyere frekvens enn når man er i ubalanse) I denne tilstanden flyter energien fritt på en naturlig frekvens for kroppen, som den «har glemt» i alle sine blokkeringer. Derfor har lydterapi ingen beviste negative bivirkninger, og det er jo fantastisk med tanke på hvor mye tabletter for forskjellige plager med ulike bivirkninger som florerer i dagens samfunn!

LYDTERAPI VIRKER DYPTTRENGDENDE –  HELT NED PÅ DNA NIVÅ!

Stråling fra elektriske apparater og mat med mye e – stoffer og andre ting som er usunne for kroppen har forskning vist at med tiden, over flere generasjoner, vil endre DNAets oppbygning på en negativ måte. Vibrasjonene fra krystallbollene kan gå inn og forebygge og korrigere disse endringene/mutasjonene som oppstår -DNAets oppbygning er basert på fibonacchispiralen som alt i naturen er bygget opp av, også energien i kroppen vår. Den kveiler seg i en spiral på samme måte som i DNAet, og derfor er det enkelt å forstå at vibrasjonene fra bollene kan ha effekt på DNAstrukturen slik som strukturen på energien i kroppen. http://blogg.tovemoss.no/2017/03/14/432-hertz/

Dette er oppsiktsvekkende forskning av blant annet medisinsk onkolog, hematolog og forfatter Mitchell Gaynor som har brukt krystallboller i egen behandling av pasienter gjennom mange år, spesielt kreftpasienter. (Jeg kommer til å legge ut Youtubevideoer samt artikler om denne forskningen på facebooksiden min «Lydterapi med krystallboller» etter hvert).

VÆSKEN I KROPPEN LEDER VIBRASJONER

Kroppen vår består av mye væske (50 – 75 % vann ifølge norsk helseinformatikk av 2017) og vann leder vibrasjoner, så derfor kan du tenke deg hvor mye vibrasjon som skjer i vannet og væsken i kroppen når lydvibrasjonene inntreffer. (Se for deg at du ser ringene i vannet etter å ha kastet en stein). Det er da lett å forstå at vibrasjonene fra bollene forplanter seg ut i hele kroppen.

Det er gjort interessant forskning på hvordan strukturen i vannmolekylene blir påvirket av og responderer på lydvibrasjoner. Dette er gjort ved å fryse vann til is og se i mikroskop før og etter at isen/vannet har blitt utsatt for ulike musikksjangere. Et eksempel som ofte er nevnt er hvordan heavy metal musikk danner uharmoniske mønstre i oppbyggingen av iskrystaller, mens klassisk musikk danner vakre geometriske mønstre. Tenk hvilke molekylmønstre harmoniske vibrasjoner fra krystallboller lager i kroppen!

 

HVORFOR ER (JEVNLIG) LYDTERAPI BRA?

1. «HUSKECELLER» OG SINNETS FRISTED

Ved å jevnlig eksponeres for den harmoniske og naturlige frekvensen for kroppen på 432 hertz, vil hukommelsen i cellene (omtalt av meg som«huskeceller») i kroppen trenes opp til å huske denne frekvensen lettere og lettere. Det kan sammenlignes med å trene ofte, slutte en stund for så å begynne igjen. En som trener ofte har lett for å komme i form igjen, fordi cellene «husker» hvordan det var når man var godt trent. Slik får progresjonen en brattere stigning enn for en som ikke har trent så ofte og skapt et slikt «kroppslig minne». Det å trene opp kroppen og sinnet på en slik måte, trener den også opp til å lettere kunne gå inn i avspenning som f. eks meditasjon eller mindfulness. Sinn og kropp henger tett sammen, det ene kan ikke eksisterer uten det andre, og å trene opp sinnet til lettere å gå i avspenning kan være en god ting å ta med seg for å hindre at stress utløses i ulike situasjoner, eller bygger seg opp til et klimaks hvor det går over til fysiske plager som ømme nakke,- og skuldermuskler, hodepine e.l.

Jeg vil også påstå basert på egne erfaringer at lydterapi er som et fristed hvor sinnet og kroppen kan få lov til å hvile seg fra en ellers så hektisk hverdag med tidsfrister, stress, prestasjoner, krav o.l. Lydterapi hjelper med å søke og rette fokus innover via introspeksjon for å lære oss opp til å lytte mer til kroppen, for den snakker til oss hele tiden på ulike måter. Det å lytte til kroppens signaler er veldig viktig for å ikke la en usunn fysisk og psykisk livsstil utvikle seg og eskalerer til kroppslige eller psykiske plager – dette er en form for realitetsorientering.

En erfaring som ofte går igjen i mine timer er at når folk kommer til et visst punkt under behandlingen oppleves det som om de ikke er til stedet i sin fysiske kropp, men ett annet sted hvor det er helt fredelig, slik at man bare kan være tilstede i pusten. Dette er en tilstand av ro og tilstedeværelse som i seg selv kan ha en helbredende effekt, spesielt med tanke på dem som har plager eller smerter de er i hele tiden, hele døgnet. Man må huske på og få lov til å kjenne på at man ikke «er» sykdommen sin, smertene eller bare en kropp, man er også energi, kjærlighet og potensiale.

2. DINE RELASJONER OG OPPFATNING AV DEG SELV

Tidligere har jeg skrevet om hvordan man bevisst eller ubevisst er energityv og/eller blir utsatt for energityver i relasjoner med venner, familie, kollegaer, kjærest e.l. Når man gjennom lydterapi får en dypere forståelse av hvordan negative og positive energier påvirker oss fysiske, mentale og åndelig er det lettere å ta tak i sin egen hverdag. Det å lære metoder for å holde sin egen energi i balanse, ikke la seg tappe for energi eller søke illusjoner til energiøkning, gjør at man får det bedre med seg selv og da også omgivelsene. Ved å forstå psykiske spill av manipulasjon, dominans og undertrykkelse kan man løse opp i negative relasjoner med sine omgivelser, og det påvirker både deg selv og andre rundt deg. Du er energi og ved å forstå dybden av det kan man lettere ta vare på seg selv på rett måte, i stedet for å gå i fellen av falsk lykke/tilfredsstillelse gjennom penger, makt e.l.

3. ENDRET BEVISSTHETNIVÅ – TILGANG TIL KREATIVITET OG DITT HØYERE SELV.

Lydterapi kan virke beroligende på mange plan. Gjennom lydterapi kan hjernebølgefrekvensen senkes til et nivå som tilsvarer det nivået du er på rett før du sovner og rett etter at du våkner. Dette er et nivå hvor den rasjonelle tankegangen er skrudd av, og i stedet for at hjernen analyserer og tolker informasjon slik den konstant gjør hele dagen (på høygir), slapper den av og du «bare er tilstede». Når man ikke utsettes for og fanger opp stimuli utenifra, men heller vender fokuset innover, slapper kroppen av fordi hjernen gjør det. Musklene slipper spenninger, pusten er roligere og du bare eksisterer. Som nevnt over er dette en tilstand av «fri flyt» jeg personlig i hvert fall stadig lengter tilbake til, fordi det skaper en utrolig behagelig indre ro. Det er vist til at på dette bevissthetsnivået øker kreativiteten, fordi begge hjernehalvdelene startet å jobbe sammen (når vi er våkne er den ene hjernehalvdelen mest aktiv). Jeg opplevde dette selv for lenge siden før jeg begynte å lese om hjernebølgefrekvenser, da det dukket opp bilder og kunst konsept helt «utav det blå» i forbindelse med søvn. Denne metoden om jeg kan kalle det det, bruker jeg den dag i dag hyppig når jeg skal skape kunst, trenger inspirasjon eller svar på spørsmål (som man ikke finner på google). Noen sier at dette handler om å få kontakt med intuisjonen eller «sitt høyere selv», og det finnes mye litteratur om dette for dem som er interessert.

BINEURAL BEATS – TRENER OPP HJERNEN TIL Å NÅ ET SPESIFIKT HJERNEBØLGENIVÅ

For å belyse dette fra et mer teknisk perspektiv, vil jeg kort gå inn på det man kaller «bineural beats». Ved å spille to forskjellige frekvenser på krystallboller, f. eks 432 og 440 hertz, oppstår det en differanse på 8 hertz. Det ene øret hører 432 hertz og det andre 440 hertz, og det skapes et nytt hjernebølgenivå tilsvarende theta nivå, som trigger hjernen og lærer den opp til å lettere gå ned på dette nivået (akkurat som man trener en muskel til å få mer styrke).

THETA: 5 – 8 hertz, stadiet før dyp søvn hvor vi er i grenselandet mellom å være våken og sove. Stadiet for dyp meditasjon, dagdrømming, kreativitet og hypnose. Opplevelse av «fri flyt»; en tilstand av mental balanse og ro. Healing kan oppstå.

Dette er noe jeg jobber med i lydterapien da jeg har både 432 og 440 hertz boller. Som jeg snakket om tidligere så trener man ved jevnlig lydterapi opp hjernene til å gå ned på nivå, og man kan merke at det er lettere å finne indre ro, huske bedre, forbedre konsentrasjonsevnen, oppnå en tilstand av avspenning, redusere stress (kortisolnivået senkes), forbedre søvn (melatoninproduksjon økes), redusere angst og øke kreativiteten gjennom slik «hjernetrening».

4. LYDTERAPI OG FOREBYGGING

Man kan gå inn å forebygge at ubalanse oppstår i energisystemet, korrigere ubalanse slik at energiblokkeringer ikke utvikles, og også løse opp energiblokkeringer slik at de ikke kan få utvikle seg til psykosomatiske lidelser, smerter, sykdommer e.l.

For flere eksempler på hvordan lydterapi kan forebygge henviser jeg til innlegget «HVORFOR BLIR VI SYKE?» http://blogg.tovemoss.no/2018/05/05/5-hvorfor-blir-vi-syke/

 

«Har vi det bra i energikroppen vår har vi det også bra i den fysiske og mentale kroppen».

    lydterapi.tovemoss.no

 

 

 

 

 

 

Legg inn en kommentar