Om lydterapi
Skriv en kommentar

«KAN DU HA KURS I LYDTERAPI»?

Det er flere som har spurt meg om jeg kan holde helgekurs e.l. i lydterapi med krystallboller, og siden det er flere som har spurt meg tenkte jeg at det er greit å skrive litt om hvorfor jeg velger å ikke ha det.

Da jeg hørt om lydterapi med krystallboller første gang ble jeg veldig fasinert, og ønsket å vite mer om dette spennende feltet. Jeg bestemte meg raskt for å ta en utdannelse med spesialisering i krystallboller, fordi jeg virkelig ønsket å drive med dette på et profesjonelt nivå og ville ha et solid grunnlag før jeg begynte med klientarbeid. I løpet av utdannelsen som jeg brukte 1 ½ år på lærte jeg mye og grundig om hva lydterapi innebærer som behandlingsform, men også hvordan være en god terapeut/coach. Å håndtere og følge opp klienter på en god måte er en viktig del av behandlingsforløpet, og det finnes etiske lover og retningslinjer om taushetsplikt o.l., og ellers hvordan man skal forholde seg til klientarbeid.

Lydterapi med krystallboller er også en behandlingsmetode som kan ha dyptvirkende effekter på mange nivå, og det er viktig at de som driver med denne type behandling vet hva de holder på med og kan gi profesjonell oppfølging. Akademiet jeg utdannet meg ved er en seriøs og anerkjent aktør med over 20 års erfaring innenfor sitt felt, og som en del av deres behandlerteam ønsker jeg å leve opp til deres rennomme og standard. Men alt dette i tankene er det ikke riktig for meg, eller forsvarlig å skulle ha «småkurs» i denne behandlingsformen.

Norge er et land som ligger etter på mange områder dessverre, det er f. eks ikke lenge siden yoga var veldig alternativt å drive med, men nå har yogamiljøene blomstret opp, og det er til og med på noen skoler innført yoga som en del av skolehverdagen for elevene. Dette er helt fantastisk, og jeg har et brennende ønske om at lydterapi med krystallboller (som er en relativt ny – vel og merke i denne delen av verden, og lite utbredt behandlingsform sammenlignet med andre typer behandlingsformer) skal bli verdsatt og akseptert som en seriøs behandlingsform. For å komme dit er det viktig at de som driver med lydterapi har solid kunnskap og utdannelse for å skape et godt rennomme å bli tatt seriøst. Det pågår stadig ny forskning på feltet som er meget interessant og oppsiktsvekkende, og det er i både England og USA blitt en mer og mer vanlig behandlingsform – til og med leger har gått ut og anbefalt denne behandlingsformen som et supplement til annen type behandling. Det er nok langt igjen før man har komt hit i «lille Norge», men jeg mener dette er en boble som en dag kommer til å sprekke, alt er mulig!

Så til dere som vil drive med lydterapi, utdann dere og vær med på å heve nivået, slik at dette kan bli en del av det norske helsevesenets tilbud. Den anerkjente legen Audun Myskja er en forkjemper for forståelsen av viktigheten med musikk for livskvalitet og helse, spesielt i eldreomsorgen. Jeg heier på slike som ham!

Til slutt vil jeg i dette innlegget avslutte med en video med onkolog og forfatter Mitchell L. Gaynor, som er en inspirerende mann jeg ser opp til. Slike som ham er med på å gjøre at lydterapi blir tatt seriøst!

(Denne videoen har gjort dypt inntrykk på meg, og var faktisk en av de utløsende faktorene til at jeg begynte å studere lyd som terapiform)

lydterapi.tovemoss.no

Legg inn en kommentar