Om lydterapi
Skriv en kommentar

KRYSTALLBOLLER OG LYD TERAPI

 KRYSTALLBOLLER OG LYD TERAPI

 

Denne overskriften omfatter ganske mye og derfor har jeg tenkt å dele dette temaet inn i flere innlegg. Jeg gleder meg til å ta deg med inn i en verden av gode vibrasjoner gjennom det som kalles lyd terapi.

 

Da jeg ble introdusert for krystallbollene første gang så visste jeg ingenting om hva jeg gikk til, det var ikke noe informasjon i forkant av timen og det synes jeg var dumt. Jeg er den typen som liker å lese meg opp på ting som interesserer meg og gjennom utdannelsen min har jeg lært mye om krystallboller, i tillegg til at jeg har lest en del på egenhånd. Dette er informasjon jeg vil dele med deg, for som lyd terapeut er det viktig for meg at når du kommer til en behandling så vet du litt på forhånd om hva du går til. Det gir deg trygghet samtidig som det åpner opp for at vi kan få en god dialog.

For tiden jobber jeg med å opprette en facebookside hvor du kan bestille behandlinger og seremonier. Her legger jeg også ut informasjon om krystallbollene, samt videoer fra seremonier og fra andre som uttaler seg om behandlingen og effekten.
Da jeg begynte å lese om krystallbollene gikk det ikke langt tid før jeg bestemte meg for å ta en utdannelse, fordi jeg forstod ganske tidlig hvor bra denne behandlingsformen er. Det som er noe av utfordringen er å finne en formidlings,- og tilnærmingsmåte som fungerer for «nåtidens mennesker». Med det mener jeg at selv om samfunnet blir mer og mer åpent for alternative behandlinger så råder det mye skepsis blant folk enda. Det er dessverre slik at vi mennesker raskt skaper oss fordommer mot det som er ukjent eller annerledes enn det vi er vant med, og fantasien løper fort av gårde. Vi mennesker er skapt slik at vi alltid søker trygghet og det vi ikke forstår og kan sette inn i en eller annet form for system skyves bort eller unngås, fordi det oppleves som utrygt.

 

Min første tanke ble derfor å søke mest mulig vitenskapelige fakta om denne type behandling, noe som viste seg å være overraskende enkelt! Jeg har lest flere bøker om teamet og sett på foredrag på internett hvor seriøse og anerkjente forskere, leger og vitenskapmenn over hele verden forteller om sin forskning gjennom flere tiår. Det er så mye informasjon der ute som dokumenterer effekten av behandling med krystallboller og det var en lettelse for meg! Internett er fult av informasjon om dette, man kan bli helt overveldet faktisk, så derfor kommer jeg til å dele videoer og linker til sider på facebook som jeg mener er bra.

 

OM Å SE HELHETEN I MENNESKET

Vi lever i en verden hvor man får tilbud om enkle og lettvinte løsninger på nesten alt, fordi man skal spare tid og alt skal skje så fort, helst med en gang! Hjernene våre blir overøst med informasjon og inntrykk bevisst og ubevisst konstant, hele dagen, og det er så mye vi forholder oss til og må forholde oss til. Jeg så et tv program her om dagen hvor en stamme i Afrika ble sendt til ulike europeiske land for å se hvordan livet var her. De eide nesten ingenting og man skulle kanskje tro at de ikke ønsket å reise hjem igjen etter et opphold hvor de ble servert god mat og fikk se hvilken velstand Vesten lever i, men alle ville reise hjem igjen. De ble slitne av alle inntrykkene, alle som sprang rundt med stresskofferter, all støyen, eksosen, tidspresset, tempoet og de synes ikke menneskene her virket noe spesielt lykkeligere enn dem selv om de hadde «alt».
Mennesket har utviklet seg fra å være huleboere og leve et ganske primitivt liv i sin rette forstand, til en verden hvor hjernene og kroppene våre går på høygir, presset og forventningene er skyhøye og man ender opp med en usunn overfladisk pusting. Alle har det så travelt at de «ikke har tid til» å sette seg ned å tenke over meningen med livet og om de egentlig er lykkelige. De enkle gleder fra huleboertiden som å se solen stå opp over horisonten og høre fuglene kvitre når våren kommer er det ikke så mange som tar seg tid til å nyte lengre, fordi fokuset er helt andre steder. Folk tar på skylappene og vender blikket mot neonlyset som blinker med ordet «MÅL» på, man skal opp og frem og yte mer og mer og kave mer og mer etter.. hva da? Hva er det som har ekte verdi i livet, egentlig? Og hvordan påvirkes vår kropp og vårt sinn av dette? Alle skal utad være så lykkelige og vellykkede, men hvordan har det seg da at statistikken over folk med depresjoner, angst, stress og livsstilssykdommer skyter i været og aldri har vært så høye før?

 

Hvorfor lytter ikke folk mer til kroppen og sinnet sitt før de sporer av og det går gale veien?

 

Hvem er det som tjener på dette? Jo det er legemiddelindustrien som propper folk fulle av lykkepillere så de kan yte enda litt mer og kave enda litt mer for å leve i luftslott. Fiks ferdig, enkelt og greit, en pille for ditt og en pille for datt. Er det løsningen på alle problemene? Nei, det er ikke så enkelt. Mennesket er utrolig komplisert satt sammen, kropp og sinn hører sammen i mye større grad enn mange tror. En pille gir deg f.eks mindre smerter i muskler og ledd, men hva med de bakenforliggende årsakene til smertene eller angsten? Hva med å lytte til kroppen så den kan fortelle deg hva som er galt? Hva med å reflekterer rundt hvorfor man ikke har det bra?

 

Jeg hørte en dag på en kjent forsker og lege fra USA som sa at når man utdanner seg til å bli lege så bygger denne utdannelsen på en tankegang om at man skal se hele mennesket. Han kritiserte sin egen legestand fordi å komme med lettvinte løsninger som pillere ikke er i tråd med denne tankegangen om å se hele mennesket. Jeg er helt enig og det har jeg selv sett i mitt arbeide som sosionom. Nå skal jeg ikke rakke ned på legestanden eller helsevesenet i dette innlegget, men heller et samfunn hvor det er en overhengende aksept for at pillere er løsningen «på alt». Dette skal være den raske og lettvinte løsningen på svært komplekse problemer, slik som jeg snakket om i begynnelsen av innlegget. «Money money money,» er det en sang som lyder… Det er også derfor alternativ behandling ikke er så akseptert i dagens samfunn; det er behandling som fungerer uten bruk av pillere og da lyser varselskiltene for mange som teller penger. Jeg sier ikke mer… Heldigvis er ikke verden så svart hvitt som jeg legger den frem her, men vi vet alle at dette ikke er en stor overdrivelse heller….

 

FORDOMMENE SOM FØLGER MED ORDET HEALING

Hva betyr egentlig ordet healing? Healing er for mange et «fy ord», det er et ord mange ikke vil høre fordi da tror de det skal snakkes om engler og alver og det som er, men ordet healing handler ikke om dette. Det handler i sin rette forstand FAKTISK om å se hele mennesket, ikke bare de enkelte delene.

 

Healing: å gjøre hel, gjenopprette helheten.

 

Det er så viktig å se hele mennesket for å finne de beste løsningene, fordi mennesket er meget kompleks. Mennesker er som puslespill, vi består av mange brikker som sammen skaper hele bildet, spesielt sinnet. Da kan man ikke ta ut en enkelt brikke, «fikse den» og så konkludere med at man har funnet løsningen. Man må se hvor de andre brikkene hører på plass i forhold til hverandre også for ellers blir det huller i puslespillet, eller ubalanse i mennesket.
 
Lyd terapi er bygget opp under tankegangen om å se på helheten i mennesket. Kropp, sinn, tanker, følelser og ånden hører sammen og kan ikke forstås adskilt fra hverandre. De enkelte delene er summen av helheten.

 

Noen kaller seg lyd healer og andre lyd terapeut. Jeg beskriver meg selv som lyd terapeut nå, fordi jeg tenker at jeg bruker lyd terapi for å hjelpe kroppen din til å heale seg selv. Og hvor fort du heales avhenger også av deg. Jeg skal komme nærmere inn på dette, men kort sagt setter vibrasjonene fra krystallbollen i gang prosesser i kroppen slik at den blir hel igjen og du blir hel igjen, du heales. Bollene løser opp både emosjonelle, energimessige og fysiske blokkeringer og mange får aha opplevelser når de ser at kropp og sinn hører så tett sammen. Først da forstår man at å arbeide like mye med sinn og kropp er essensielt for å beholde harmonien og en frisk kropp. Nå er det slik at det settes i gang prosesser i deg uansett om du vil arbeide med deg selv eller ikke, men forståelsen for sammenhengen gjør at man ofte blir motivert til nettopp å arbeide med seg selv og lytte mer til signalene som kroppen sender ut. Jo mer man lytter jo fortere kan man oppnå balanse igjen. Slik blir det en viktig del av din selvutvikling. Dette handler i stor grad om hjelp til selvhjelp ved å utforske roten til problemene i seg selv for å kunne løse opp og skape en bedre livskvalitet. Dette virker igjen forebyggende fordi man lærer å lytte til signalene og varsellampene.
Lyd terapi går inn og hjelper deg når det har gått for langt og du trenger balanse og for å opprettholde balansen. Det gjelder følelser som er fortrengt så vel som fysiske plager og sykdommer.

 

Det er viktig å konstatere at jeg ikke mener at man ikke skal gå til lege, psykolog e.l. for å få nødvendige medisiner eller behandling. Man må se hvert enkelt menneske ann for vi er alle ulike og har ulike behov. Lyd terapi er et bra supplement og en viktig del av helheten som fungerer for noen, men for andre ikke.

 

Som jeg skal komme tilbake til senere kommer jeg til å arrangere krystallbolle seremonier. Krystallbollene har en skarp, men nydelig klang som kan virke både avslappende og stressreduserende. Flere bruker bollene til meditasjon, mens andre ønsker den gode og spesielle lyd opplevelsen.

 

P2080038

lydterapi.tovemoss.no

Legg inn en kommentar