Tema
Skriv en kommentar

«Det er ikke sånn jeg er» – avkrefting av myter om introverte. Tegn på at man er introvert

«DET ER IKKE SÅNN JEG ER»: AVKREFTING AV MYTER OM INTROVERTE. TEGN PÅ AT MAN ER INTROVERT.

 

Dette blogginnlegget er et resultat av research fra bøker og internett, samt egne og andres erfaringer. Jeg synes slike ting som dette er veldig interessante og derfor kommer listen under til å bli lang (28 punkter for å være nøyaktig). Dette gir ikke et fullstendig bilde av det å være introvert, men tar for seg flere fellestrekk. Noen ganger kommer jeg til å bruke sammenligninger mellom introverte og ekstroverte for å vise forskjellene.

1.      Introvert betyr at man er innadvendt – man vender fokuset innover mot følelseslivet og tankene heller en mot den ytre verden og sosial interaksjon. Ekstroverte retter fokus mot den ytre verden og søker bekreftelse og stimuli her.

2.      Mennesker er ikke helt introverte eller ekstroverte, men det ene dominerer over det andre. Den siden som ikke dominerer er gjerne ubevisst.

3.      Introverte blir overstimulert av å være for lenge sammen med andre mennesker og det tapper dem for energi. De lader opp energien ved å være alene. Ekstroverte blir understimulert av å være for lenge alene eller sammen med få mennesker og det tapper dem for energi. De får energi av å være sammen med andre mennesker.

Myte: introverte liker ikke å være sammen med andre mennesker og er derfor menneskesky, sjenerte og arrogante. Punktene over forklarer hvorfor det ikke er slik ting faktisk henger sammen, men samtidig hvorfor noen oppfatter det slik.

4.      Introverte foretrekker å være alene eller sammen med en enkeltperson eller få personer av gangen. Ekstroverte fortrekker sosiale sammenkomster med mange mennesker.

5.      Forskning viser at omtrent 70 % av alle høysenstitive også er introverte. Flere av de introverte har også sosial angst.

Myte: alle introverte har sosial angst. Introverte lever mer i hodene sine enn i den ytre verden. De liker dype tanker og å være alene uten ytre forstyrrelser. Dette er også viktig for å kunne samle energi nok til å være sosiale. Det er derfor lett å misforstå adferden til introverte og sette dem i bås. (Hvordan du oppfatter andre mennesker baserer seg på hvem du er – verdier, holdninger, EIQ o.l. og hvilke kunnskaper du har).

6.      Introverte er sensitive for inntrykk slik som følelsene til andre mennesker og tar de lett innover seg, både de som er tydelige og de som er skjulte. De er gode menneskekjennere, «leser» godt andre mennesker og føler intuitivt hva som er ekte eller falskt/sannheten.

7.      Introverte har lavere terskel for konflikt enn ekstroverte og har vanskeligere for å lyve.

8.      Introverte har lett for å konsentrere seg (særlig når de er alene) og de liker å fordype seg fult og helt i noe. Ekstroverte kommer fortere i gang med oppgaver, men setter ikke like stor pris på å kunne fordype seg.

9.      Introverte har lettere for å «se» og forstå ekstroverte i sin helhet enn omvendt.

10.   Introverte liker å arbeide alene mens ekstroverte foretrekker teamarbeid.

11.   Introverte foretrekker skriftlig kommunikasjon fremfor muntlig (kommer ann på situasjonen). Introverte liker å tenke grundig gjennom, reflekterer over og analysere før de uttaler seg og det er lett at man blir satt ut, sier noe helt annet enn planlagt eller får jernteppe dersom man må gi umiddelbar respons på et spørsmål. Ekstroverte finner ut hva de mener mens de snakker og tankene skapes gjennom talen.

12.   Introverte liker ikke å bli avbrutt når de arbeider og foretrekker å forholde seg til en oppgave av gangen. Ekstroverte liker å multitaske og avbrytelser er stimulerende.

13.   Introverte kan være vanskelige å bli kjent med fordi de ofte er tilbakeholdne, stille og passive. De introverte foretrekker få, men nære venner som de har en 100 % tillitsfull relasjon til fremfor mange bekjentskaper. Ekstroverte er åpne personer som det er lett å lære å kjenne og som omgir seg med mange venner.

Myte: introverte er alltid tilbakeholdne, stille og passive. Det stemmer ikke, når de er sammen med folk de har full tillit til og som de kan slappe av og være seg selv med (at man føler en aksept for den man er) kan de oppføre seg omtrent som ekstroverte!

14.   Et typisk karakteristika er at introverte er tenkende mennesker som har et rikt indre liv og som kan konsentrerer seg mange timer i ensomhet. Det er derfor ikke rart at de er overrepresentert innenfor felt som forskning, kunst, musikk, filosofi og innovasjon for å neve noen.

15.   Introverte liker ikke å snakke i telefonen eller smalltalke.

Myte: introverte liker ikke å snakke. Introverte liker ikke smalltalk om været og andre overfladiske forhold, det er kjedelig og man blir faktisk ganske sliten av å måtte gjøre dette! Dersom man derimot kommer inn på dype tema som meningen med livet, hvordan universet henger sammen, barndommen og hva som har formet deg som menneske o.l kan de snakke i timevis.

Jeg leste en gang en bok om ei som er introvert og hun hadde et kjempegodt eksempel på hvordan det oppleves for en introvert å smalltalke. Eksempel: det er enklere å holde foredrag foran 500 mennesker, enn å måtte smalltalke med disse menneskene etterpå.

16.   Introverte liker å dagdrømme, filosofere og analysere i stille omgivelser. De liker godt å observere andre fra et tredjepersons perspektiv.

17.   Introverte legger merke til små detaljer som ikke nødvendigvis andre ser, men de har lett for å glemme navn på personer.

18.   Introverte er kreative og finnes ofte i kreative yrker som f. eks forfatter og skribent (samt de jeg har nevnt over) hvor man kan sitte alene og fordype seg. For at en introvert skal kunne trives i jobben sin og være engasjert er det viktig at den føles meningsfylt og at man kan gjøre en forskjell. Ofte innebærer dette yrker hvor man direkte eller indirekte kan hjelpe andre mennesker.

19.   Introverte har klare meninger om hva som er rett og galt og det skal mye til for at en introvert rokker ved sine grunnholdninger og verdier.

20.   Introverte er ofte veldig følelsespersoner og følelsene og inntrykkene kan bli så sterke at de blir helt overveldet, spesielt i sosiale settinger. Da har de stort behov for å trekke seg tilbake en stund for å lade opp til neste sosiale omgang.

21.   Dette er egentlig en litt unyttig ting jeg fant ut om introverte, men jeg synes det er litt morsomt at undersøkelser viser at den superhelten introverte liker best er batmann. Jeg er ikke spesielt opptatt av fiktive superhelter, men om jeg skulle valgt en hadde det faktisk vært ham!

22.   Introverte er ukomfortable rundt mange mennesker, spesielt om de snakker høyt og tar mye plass.

23.   Introverte liker ikke å komme opp i situasjoner som de ikke har hatt muligheten til å forberede seg på på forhånd, f. eks overraskelsesfester.

24.   Introverte er veldig selvbevisste og har lett for å lese andre mennesker slik at de ikke skal «trå feil» og såre noen.

25.   Introverte har ikke lett for å åpne seg for andre mennesker før de kjenner dem godt og er derfor ganske private.

26.   Fordi introverte lever i en verden som er dominerte av ekstroverte verdier så føler mange introverte seg annerledes, sære, rare ol. Dette er kjempetrist når man ser på alle de gode egenskapene introverte har. Dette er nok også mye av grunnen til at introverte holder seg mye for seg selv, det er tungt å føle at man ikke passer inn.

27.   Introvert = reflektert, tilbakeholden, stille, analystisk, observerende, kreativ, nyskapende, følsom, flink til skiftelig kommunikasjon, jobber godt i team men også alene, intuitiv.

28.   Kjente introverte mennesker: J.K Rowling, Bill Gates, Steve Wozniak, Albert Einstein, Mahatma Gandi, Abraham Lincoln, Eleanor Roosevelt, Audrey Hepburn, Warren Buffet, Sir Isaac Newton, Mark Zuckerberg, Charles Darwin….

(Bilde: Nicoletta Ceccoli, beautiful nightmares)

Legg inn en kommentar