Tema
Skriv en kommentar

Hvordan jeg tankemessig bygde meg opp igjen – del 1

HVORDAN JEG TANKEMESSIG  BYGDE MEG OPP IGJEN

Del 1

Du vil kanskje ikke høre det jeg har å si nå, men den beste måten å lære noe på og utvikle seg er den harde veien, gjennom erfaring. Det er først da man virkelig lærer og forstår hvordan man henger sammen.

Evnen til å se det positive i det negative

Å jobbe i Nordsjøen var ikke en god ide for meg, men samtidig er det det som har ført til den største endringen i livet mitt! Så jeg har valgt å tenke at denne harde lærdommen gjorde noe bra for meg, fordi den presset meg til å pushe meg selv til å satse på det som jeg visste at jeg egentlig ville jobbe med. Jeg tenker at hvis jeg ikke hadde jobbet i Nordsjøen hvor hadde jeg vært da? (Jeg kunne kanskje ha vært på rett plass 4 ½ år tidligere, men det hjelper ikke å klage over spilt melk. Jeg kunne også hatt en jobb som var utholdelig og innenfor en viss komfortsone, men som var så komfortabel at jeg ikke hadde valgt å utfordre meg selv til å gjøre noe annet) Om man hele tiden lever i komfortsonen sin er det lett å komme inn i en tralt hvor man ikke utvikler seg så mye, og man opparbeider seg en indre motstand mot forandring. Hvis man derimot kommer utenfor komfortsonen sin har man store muligheter til selvutvikling, og man må jobbe mye for å opprette en «komfortsone – balanse» igjen, da står man på og kommer seg noen vei.

 

«Når en dør lukkes åpner en annen seg»

 

Du blir hva du tenker

Du er et resultat av hva du tenker; tenker du negativt så påvirker dette følelsene dine som igjen påvirker dine handlinger og utfallet blir deretter. Velg derfor tankene dine med omhu. For meg var det viktig å ta kontroll over tankene mine og bestemme hva jeg skulle tenke. Det er flere ganger når jeg har tenkt negative tanker at jeg har reflektert over om dette i det hele tatt har ført til noe konstruktivt, selvfølgelig er svaret nei, og da må man jo bare forkaste disse tankene. Du må vise hvem som er sjefen, skal tankene få styre deg eller skal du styre tankene? Programmer tankene dine til at du skal klare det du setter deg som mål, det er den beste måten å bygge seg selv opp på.

Jeg lærte en gang at man ikke kan ha to tanker i hodet samtidig. Man kan multitaske, men selv om man gjør det veksler man mellom ulike tanker, bare så hyppig at man tror man tenker alt samtidig. Hvis man da tenker en positiv tanke, kan man ikke tenke en negativ samtidig..

Ikke grav deg ned med tankene på at du er et offer, det fører ikke til noe konstruktivt. Jeg syntes kjempesynd på meg selv i begynnelsen (dette er jo ganske normalt, men ikke bli i denne fasen) og at alt der ute var fælt og at det var synd i meg, men jeg kom ingen vei med denne tankegangen. (Det var faktisk jeg som valgte denne jobben og det var jeg som valgte å avslutte den). Så begynte jeg å tenke på hvordan jeg kunne forandre tankegangen min for å komme meg ut av dette og i den riktige retningen.

Det første jeg begynte å tenke på var om det i det hele tatt var noe positivt med denne situasjonen og jobben etter alle disse årene. I begynnelsen synes jeg at dette var en tåpelig ide av meg, men da jeg fant et par ting så var det akkurat som om jeg ble litt lettere til sinns. Jeg satte meg et mål om å få meg en jobb i Nordsjøen og det klarte jeg på tross av mange søkere (og ikke minst på tross av at jeg er introvert – dette forstår du mer av senere i bloggen). Målet var vanskelig å nå, men jeg gav ikke opp og jeg nådde dette målet til slutt. Dette er jo positivt.  Det viktigste av alt er at denne jobben førte meg til det punktet i livet hvor jeg begynte å stille meg selv de riktige spørsmålene som kom til å endre livet mitt for alltid.

Mitt tips:

Ha troen på at du klarer det du setter deg som mål, dersom man har positive tanker om seg selv så er det større sannsynlighet for at man faktisk når målene sine. Og, ikke se på noe som en hindring, men som en mulighet, det utgjør hele forskjellen. Dette er en typisk frase, men når du første «våkner» og ser at dette stemmer, så er det veldig bra sagt!

 

Mitt motto:

«Det er kun en person som står mellom deg og din suksess, og det er deg selv»

 

 

Legg inn en kommentar