Måned: mai 2018

5 HVORFOR BLIR VI SYKE?

HVORFOR BLIR VI SYKE? I dagens innlegg skal jeg ta for meg hva som kan føre til at vi blir syke. Dette henger tett sammen med energien i kroppen vår. «Disease» er det engelsk ordet for sykdom og om man deler ordet i to «dis-ease» betyr dette dis-harmoni, altså at det er mangel på harmoni i kroppen. Dette bringer meg videre inn på dagens tema, nemlig ubalanse i energisystemet. Nå vi er friske, glade, lykkelige og fulle av energi, flyter energien i kroppen vår fritt og uforstyrret. Vi sier gjerne at vi er «fulle av energi». Andre ganger er vi gjerne triste, deprimerte, syke og har lite energi. Da sier vi gjerne at vi har «lite energi». Det jeg synes er interessant med dette er at vi mennesker er ganske gode til å kjenne på hvor lite eller mye energi vi har i kroppen til enhver tid, men det som slår meg som merkelig er at mange av oss gjerne ikke forsøker å gå i dybden får å finne ut hva som er den egentlige …